fbpx

  • Vreta Kluster

Avslutade

Samarbetsinsatser för implementering av insatsområde offentlig mat

Under en treårsperiod genomförs projektet med en vision om att Östergötland ska servera Sveriges bästa offentliga måltider på svenska och lokala råvaror.

offentlig matProjektet ”Samarbetsinsatser för implementering av insatsområde offentlig mat” inleddes i december 2018 och pågår fram till december 2021. Vreta Kluster leder projektet, tillsammans med Östergötlands samtliga kommuner, Region Östergötland och Länsstyrelsen, och har som syfte att genomföra insatser som gynnar både köpare och leverantör inom den offentliga upphandlingen av livsmedel.
Visionen är att Östergötland ska servera de bästa offentliga måltiderna på svenska och lokala råvaror. 
Genomsyrande för projektet är samarbeten och det finns tydliga mål och effekter att uppnå. 

  • Kommunerna ska efterfråga lokala råvaror och producenter ska möta upphandlingskriterier.
  • En ökad beställning av grödor som tidigare importeras.
  • Nya produkter och recept lanseras i offentliga kök och ökat samarbete mellan offentliga kök och producent genom exempelvis provodlingar och möjlighet till att provlaga rätter.
  • Vreta Kluster blir en etablerad nod i mellansverige för samarbeten regionalt, nationellt och internationellt för offentliga måltider genom erfarenhetsbyten, regelbundna möten och konferenser. 

Projektnamn: Samarbetsinsatser för implementering av insatsområde offentlig mat
Finansiärer:
Projektägare: Vreta Kluster
Projektledare: Christina Enudd Nordström, Enudd konsult
Projektdeltagare: Östergötlands 13 kommuner, Region Östergötland och Länsstyrelsen Östergötland
Projekttid: 2018-12-01-2021-12-01