fbpx

  • Vreta Kluster

Avslutade

AquaAgri

Effektiva och hållbara produktionssystem inom vatten- och jordbruk

Formas, Mistra och Lantmännens Forskningsstiftelse har i samverkan utlyst medel till forskning om effektiva och hållbara produktionssystem inom vattenbruk och jord- och trädgårdsbruk. Det övergripande målet är att bidra till en effektivare men samtidigt miljömässigt hållbar odling och uppfödning av växter och djur.

Det behövs strategier, ny teknik och styrmedel som kan ge högre
avkastning och samtidigt minska miljöpåverkan. Fokus ligger på att utveckla vattenbruk och jord- och
trädgårdsbruk i vår del av världen, men med en global och samhällelig helhetssyn.

aquaagri

Beviljade projekt:

  • Mjölk på gräs och biprodukter – Kjell Holtenius, SLU, Uppsala
  • Hållbar storskalig odling av makroalger i Sverige – Henrik Pavia, Göteborgs universitet
  • Utnyttjande av skördegapet för uthållig intensifiering av höstveteproduktionen – Bo Stenberg, SLU, Skara, Johan Arvidsson är medsökande
  • Innovativa lösningar för utveckling av marint vattenbruk med hög kvalitet i Sverige – fokus på miljömässig och ekonomisk hållbarhet – Kristina Snuttan Sundell, Göteborgs universitet
  • Perenna grödor – viktiga komponenter till robusta och hållbara produktionssystem? – Anna Westerberg, SLU, Uppsala

Projektägare:

Projektdeltagare:
SLU, Uppsala
Göteborgs universitet
SLU, Skara

Finansiär:
Formas, Mistra och Lantmännens Forskningsstiftelse

Projekttid:
1 nov 2014 till den 31 dec 2018.

Vreta Klusters roll:
Helene Oscarsson, klusterledare på Vreta Kluster, är anlitad på 10% som koordinator för forskningsprogrammet.

Projektets hemsida

 3 loggor ihop CMYK 171211 01