fbpx

  • Vreta Kluster

Avslutade

Löpningsmotivation

Löpning är en stor trend men osäkerheten inför t. ex. teknik eller materialval innebär att många tvekar inför att börja. Syftet med projektet är att inspirera flera att börja träna.

Målgrupp för projektet är alla som jobbar i Vreta Kluster.

lopning

Foto: Björn Lisinski

Projektet kommer att genomföra detta:
• Ett inspirations seminarie med Frida Södermark
• Tre träningstillfällen med Frida som ger praktisk instruktion ute i skogen

Projektets kortsiktiga mål:
Totalt skall 60 personer skall ha deltagit i aktiviteterna dvs minst 15 per tillfälle
Projektets långsiktiga mål:
10 personer som börjat löpa regelbundet

Projektägare:
Vreta Kluster

Projektdeltagare:
Vreta Kluster
LRF
LRF Konsult
JL Utveckling
Hushållningssällskapet
Fyrklövern
Södra
Biototal
Holmen

Projektledare:
Kristin Skeppsby, LRF Konsult

Finansiär:
LEADER, Folkungaland

Projekttid:
2017-10-20 - 2017-11-30

Folkungaland jpeg   Leader  Investerar f