fbpx

  • Vreta Kluster

Vreta Kluster grundades 2011. Först som ett projekt för att driva utvecklingen inom de gröna näringarna. År 2017 blev Vreta Kluster ett aktiebolag som ägs av Sankt Kors Fastigheter.  Vreta Kluster är ett innovations- och utvecklingscentrum för gröna näringar. Våra verksamhetsområden är innovationsledning genom event och projekt, utbildning, en företagspark med företag som arbetar inom de gröna näringarna, samt en konferensdel. Vi hjälper företag att växa, få en affärsidé att gro och knyter hela tiden nya kontakter inom akademin, offentliga sektorn och industrin.

De flesta av oss tänker sällan på det till vardags, var maten vi äter eller energin vi använder, kommer ifrån. Vi tänker sällan på hur det går till att odla och producera allt det där som är helt livsnödvändigt. Eller att det är gedigen kunskap, kreativitet och högteknologiska lösningar som gör att vi, här i vårt land, varje dag kan äta oss mätta och ha varmt i våra hem. Och att det krävs en ständig utveckling, ny kunskap och forskning för att vi ska producera ännu bättre och mer hållbara produkter i framtiden.

Det här är frågor som vi på Vreta Kluster brinner för, varje dag. Här hos oss, mitt på den bördiga östgötaslätten samlas företag, forskare, teknikutvecklare och innovatörer. Alla med samma mål, att hitta nya, ännu smartare lösningar för att vi i framtiden ska ha god, nyttig och hållbar mat, bättre djurhållning, smartare energiförsörjning och en växande skog. Här frodas kunskap, innovation och kreativitet som får världens viktigaste branscher att växa.

Välkommen hit!


Vår mission

Vi vill få företag inom världens viktigaste branscher att blomstra. Vi finns till för alla som verkar inom de gröna näringarna, alla de som jobbar inom jordbruk, skogsbruk, energi och mat. Det är deras framtid, utveckling och tillväxt som driver oss.

Vår vision

Vreta Kluster är Sveriges bästa och en av världens mest framgångsrika utvecklingsplatser. Vi är en framgångsrik mötesplats och utvecklingsarena för teknik-och affärsutveckling som bidrar till de gröna näringarnas utveckling och tillväxt.

Affärsidé

Vreta Kluster är en företagspark, en mötesplats och en utvecklingsarena för de gröna näringarna, dvs för alla de som arbetar inom jordbruk, skogsbruk, energi, mat och närliggande branscher.

Vi erbjuder nätverk och kontakter inom forskning, företag och finansiering samt support för affärsutveckling och tillämpning. Kort och gott skapar vi möjligheter för regionens och landets tillväxt inom de gröna näringarna.