fbpx
 • Vreta Kluster utvecklar de gröna näringarna
 • VK Studenter Blurr
 • Vreta Kluster flexkontor
 • Vreta Kluster ger extra näring till ditt möte eller konferens
 • Vreta Kluster Temaområden

UPPTÄCK VAD VI KAN ERBJUDA DIG

intro erbjudanden

intro erbjudanden mellan

intro erbjudanden smal

Vreta Kluster är ett utvecklingscentrum och en resurs som bidrar till nya innovationer, utveckling, fler jobb och tillväxt inom de gröna näringarna i Östergötland.

Meddelande

Failed loading XML... xmlns: URI thumbnail is not absolute xmlns: URI thumbnail is not absolute xmlns: URI thumbnail is not absolute xmlns: URI thumbnail is not absolute xmlns: URI thumbnail is not absolute xmlns: URI thumbnail is not absolute xmlns: URI thumbnail is not absolute xmlns: URI thumbnail is not absolute xmlns: URI thumbnail is not absolute xmlns: URI thumbnail is not absolute xmlns: URI thumbnail is not absolute xmlns: URI thumbnail is not absolute xmlns: URI thumbnail is not absolute xmlns: URI thumbnail is not absolute xmlns: URI thumbnail is not absolute xmlns: URI thumbnail is not absolute xmlns: URI thumbnail is not absolute xmlns: URI thumbnail is not absolute xmlns: URI thumbnail is not absolute xmlns: URI thumbnail is not absolute

Innovation & Utveckling

En ledande plats för innovation och utveckling

Målet med Vreta Kluster är att bidra till nya innovationer, utveckling, fler jobb och tillväxt inom de gröna näringarna i Östergötland. Det gör vi genom att driva och arrangera:

Affärsnätverk, seminarier och workshops som

 • Bygger nätverk och partnerskap
 • Genererar nya idéer
 • Bidrar till nya utvecklingsprojekt
 • Bidrar till att fler får finansiering.
 • Gör att fler får nya kontakter och affärsmöjligheter

Processledning

 • Leder processer från idé till projekt
 • Bidrar till att projektresultat testas och tillämpas

http://www.vretakluster.se/j344/images/Process.png

 

Ansvariga:

Helene Oscarsson, klusterledare och processledare
Per Lindahl, projektledare och processledare

Finansiering: Linköpings kommun, Region Östergötland, Växtzon1 (Tillväxtverket) , Vinnova, KSLA,
Partnerskap: Hushållningssällskapet Östergötland, SP Food & Bioscience

Pågående projekt och initiativ

Agtech 2030 – En innovationsmiljö för morgondagens lantbruk

Agtech 2030 – En innovationsmiljö för morgondagens lantbruk

När världens befolkning ökar, finns fler magar att mätta. I takt med den snabbt växande befolkningen behöver vi producera mer mat, och det med en mindre påverkan på klimatet. För att göra detta behövs nya, smarta lösningar och innovationer i lantbruket. Initiativet Agtech 2030 ska etablera en innovationsmiljö för morgondagens lantbruk, med fokus på sensorer, digitalteknik, AI och sakernas internet.

Regional Livsmedelsstrategi Östergötland

Regional Livsmedelsstrategi Östergötland

Den regionala livsmedelsstrategin ska öka produktionen och konsumtionen av mat som är producerad i Östergötland. Det arbetet pågår på många olika håll och i många former. Här hittar du nyheter om vårt arbete och även en hel del inspiration, i våra nyhetsbrev. Du kan läsa mer om strategin via länkarna i vänsterspalten.

Utmaningsdriven digitalisering för en konkurrenskraftigare livsmedelskedja

Utmaningsdriven digitalisering för en konkurrenskraftigare livsmedelskedja

Livsmedelskedjan står inför många stora tekniska möjligheter. I projektet som leds av Vreta Kluster är målet att fler teknikleverantörer utvecklar lösningar för att öka konkurrenskraften inom livsmedelskedjan.


VISA alla PROJEKT OCH INITIATIV  

 

Facebook

Omvärldsbevakning