fbpx
  • Vreta Kluster utvecklar de gröna näringarna
  • VK Studenter Blurr
  • Vreta Kluster flexkontor
  • Vreta Kluster ger extra näring till ditt möte eller konferens
  • Vreta Kluster Temaområden

UPPTÄCK VAD VI KAN ERBJUDA DIG

intro erbjudanden

intro erbjudanden mellan

intro erbjudanden smal

Vreta Kluster är ett utvecklingscentrum och en resurs som bidrar till nya innovationer, utveckling, fler jobb och tillväxt inom de gröna näringarna i Östergötland.

Meddelande

Failed loading XML... xmlns: URI thumbnail is not absolute xmlns: URI thumbnail is not absolute xmlns: URI thumbnail is not absolute xmlns: URI thumbnail is not absolute xmlns: URI thumbnail is not absolute xmlns: URI thumbnail is not absolute xmlns: URI thumbnail is not absolute xmlns: URI thumbnail is not absolute xmlns: URI thumbnail is not absolute xmlns: URI thumbnail is not absolute xmlns: URI thumbnail is not absolute xmlns: URI thumbnail is not absolute xmlns: URI thumbnail is not absolute xmlns: URI thumbnail is not absolute xmlns: URI thumbnail is not absolute xmlns: URI thumbnail is not absolute xmlns: URI thumbnail is not absolute xmlns: URI thumbnail is not absolute xmlns: URI thumbnail is not absolute xmlns: URI thumbnail is not absolute

AquaAgri

Effektiva och hållbara produktionssystem inom vatten- och jordbruk

Formas, Mistra och Lantmännens Forskningsstiftelse har i samverkan utlyst medel till forskning om effektiva och hållbara produktionssystem inom vattenbruk och jord- och trädgårdsbruk. Det övergripande målet är att bidra till en effektivare men samtidigt miljömässigt hållbar odling och uppfödning av växter och djur.

Det behövs strategier, ny teknik och styrmedel som kan ge högre
avkastning och samtidigt minska miljöpåverkan. Fokus ligger på att utveckla vattenbruk och jord- och
trädgårdsbruk i vår del av världen, men med en global och samhällelig helhetssyn.

aquaagri

Beviljade projekt:

  • Mjölk på gräs och biprodukter – Kjell Holtenius, SLU, Uppsala
  • Hållbar storskalig odling av makroalger i Sverige – Henrik Pavia, Göteborgs universitet
  • Utnyttjande av skördegapet för uthållig intensifiering av höstveteproduktionen – Bo Stenberg, SLU, Skara, Johan Arvidsson är medsökande
  • Innovativa lösningar för utveckling av marint vattenbruk med hög kvalitet i Sverige – fokus på miljömässig och ekonomisk hållbarhet – Kristina Snuttan Sundell, Göteborgs universitet
  • Perenna grödor – viktiga komponenter till robusta och hållbara produktionssystem? – Anna Westerberg, SLU, Uppsala

Projektägare:

Projektdeltagare:
SLU, Uppsala
Göteborgs universitet
SLU, Skara

Finansiär:
Formas, Mistra och Lantmännens Forskningsstiftelse

Projekttid:
1 nov 2014 till den 31 dec 2018.

Vreta Klusters roll:
Helene Oscarsson, klusterledare på Vreta Kluster, är anlitad på 10% som koordinator för forskningsprogrammet.

Projektets hemsida

 3 loggor ihop CMYK 171211 01

Pågående projekt och initiativ

Agtech 2030 – En innovationsmiljö för morgondagens lantbruk

Agtech 2030 – En innovationsmiljö för morgondagens lantbruk

När världens befolkning ökar, finns fler magar att mätta. I takt med den snabbt växande befolkningen behöver vi producera mer mat, och det med en mindre påverkan på klimatet. För att göra detta behövs nya, smarta lösningar och innovationer i lantbruket. Initiativet Agtech 2030 ska etablera en innovationsmiljö för morgondagens lantbruk, med fokus på sensorer, digitalteknik, AI och sakernas internet.

Regional Livsmedelsstrategi Östergötland

Regional Livsmedelsstrategi Östergötland

Den regionala livsmedelsstrategin ska öka produktionen och konsumtionen av mat som är producerad i Östergötland. Det arbetet pågår på många olika håll och i många former. Här hittar du nyheter om vårt arbete och även en hel del inspiration, i våra nyhetsbrev. Du kan läsa mer om strategin via länkarna i vänsterspalten.

Utmaningsdriven digitalisering för en konkurrenskraftigare livsmedelskedja

Utmaningsdriven digitalisering för en konkurrenskraftigare livsmedelskedja

Livsmedelskedjan står inför många stora tekniska möjligheter. I projektet som leds av Vreta Kluster är målet att fler teknikleverantörer utvecklar lösningar för att öka konkurrenskraften inom livsmedelskedjan.


VISA alla PROJEKT OCH INITIATIV  

 

Facebook

Omvärldsbevakning