fbpx

  • Vreta Kluster Nätverk & Kontakter

Kan vi öppna en dörr för dig?

Det mesta vi gör på Vreta Kluster bygger på nätverk och kontakter. Vi har ett ständigt utbyte med universitet, företag, intresseorganisationer och olika innovationsmiljöer – både regionalt, nationellt och internationellt. Vi finns med i både små och stora innovationsprojekt och affärsutvecklingsprojekt. Vi har ett nätverk av temaledare och sakkunniga som arbetar med specifika frågor inom våra olika verksamhetsområden.

Det innebär att vi kan erbjuda dig en unik bank av expertis, kunnande och erfarenhet. Så när du behöver kvalificerad kunskap eller hjälp att öppna den rätta dörren – då vill vi kunna vara din väg in.


Kontakta oss - se kontaktuppgifter under Kontakt