fbpx

  • Vreta Kluster

Boxholm satsar på lokala leverantörer

I Boxholms kommun synar barnen lantbruket i sömmarna redan i förskolan. Det gynnar både bönderna och barnen själva.

Boxholm har flera lokala leverantörer av allt från grönsaker till kött och potatis. Och kommunens kostchef Eva-Lott Blixt vill göra den offentliga upphandlingen så enkel som möjligt för de lokala producenterna.

- Vi delar på upphandlingen så att det inte ska bli så stort. Vi kan till exempel ha en för ägg och en för potatis och på så sätt plocka ut de produkter som finns nära. Vi är alltid intresserade av nya idéer och produkter, så har man som lantbrukare något man vill sälja till oss så är man välkommen hit och presentera.

- Tycker man att det är svårt med upphandlingar går det bra att komma till mig som kostchef så kan jag ge kontakter till personer med upphandlingskunskap.

Även ur ett krisberedskapsperspektiv är de lokala bönderna viktiga för Boxholms kommun. I ett nytt äldreboende som byggs, ska köket bli kommunens kriskök.

- Där ska vi bunkra konserver och torra varor som står sig länge. Och de lokala matleverantörerna blir extra viktiga i ett sådant läge, säger Eva-Lott.

I Boxholms kommun har man hittat ett innovativt sätt att stärka relationen mellan lantbrukarna och de som äter deras mat. I programmet Food for life kommer barnen i förskolan och grundskolan i närkontakt med det lokala lantbruket.

- Vi har en aktivitet för barnen varje år, bland annat hälsar de på en mjölkbonde och odlar egna morötter. Målet är att skapa en relation till den närodlade maten som består, säger Eva-Lott Blixt.

I äldreomsorgen blir ofta den lokalproducerade maten en snackis kring borden.

- Inom kort ska vi höstfesta på grytbitar från trakten, med kantareller som personalen på äldreboendet plockat, fortsätter Eva-Lott. Vi märker att när vi talar om från vilken lokal gård maten kommer så får den ett mervärde.

Faktaruta:

Regional livsmedelsstrategi Östergötland

Östergötland har en regional livsmedelsstrategi med fyra fokusområden:

  1. Kund och konsument
  2. Konkurrenskraft
  3. Offentlig upphandling
  4. Trygghet

Vreta Kluster koordinerar arbetet med strategin, men det operativa arbetet sker i kommuner, företag och organisationer. Inom området offentlig upphandling samarbetar kostcheferna från länets kommuner kring upphandling av svensk och närodlad mat.
Läs mer på Regional Livsmedelsstrategi Östergötland

Fotnot: Eva-Lott Blixt har lämnat sitt uppdrag i Boxholm efter att den här artikeln skrevs och är numera kostchef i Söderköpings kommun. Hon har ersatts av Anna Lundstedt som nu driver arbetet vidare.