fbpx

  • Vreta Kluster

 Vad kan Vreta Kluster tillföra?

Vreta Kluster arbetar för att skapa tillväxt inom de gröna näringarna – och det gör vi dels genom direkta insatser mot organisationer eller som part genom större satsningar. Här kan ni läsa några exempel där Vreta Kluster varit del och tillsammans med organisationerna skapat nytta.