• Vreta Kluster

Utvärdering av digitalt utbildningskoncept om fjäderfä

I Nederländerna har man nyligen tagit fram en omfattande digital utbildning kring fjäderfä. Kan denna vara till nytta även för Sveriges fjäderfäbransch? Detta håller nu på att testas och utvärderas i ett projekt vid Vreta Kluster.

Fjäderfäbranschen har haft en markant utveckling i Sverige de senaste årtiondena, inte minst i Östergötland. För att möjliggöra fortsatt tillväxt behövs det mer personal och fler unga med rätt kompetens som söker sig till branschen. Behovet av målgruppsanpassat utbildningsmaterial om fjäderfä finns längs hela kedjan för såväl gymnasieelever och universitetsstudenter, som för producenter, för nyanställda och för myndighetspersoner.

I Nederländerna finns Poultry Expertise Centre (PEC), ett kunskapscentrum inom fjäderfähållning. PEC består av olika partnerskap mellan företag, regioner och kunskapsinstitut med målet att utveckla och bidra till en hållbar fjäderfäsektor. Detta görs bland annat genom stimulering och underlättande av kunskapsöverföring, kunskapsutveckling och innovation med PEC som länken mellan företag och vetenskaplig forskning. De har nyligen upprättat en digital utbildningsplattform med en stor samling utbildningsmoduler kring fjäderfä. I projektet testas och utvärderas nu om och hur denna digitala utbildningsplattform skulle kunna anpassas och användas för att tillgodose behovet av utbildad personal till den svenska fjäderfäbranschen.

För mer information kontakta gärna Den här e-postadressen skyddas mot spambots. Du måste tillåta JavaScript för att se den.

SLF2019 Bild till projektinfo på hemsidan

Projektnamn:
Test och utvärdering av ett digitalt utbildningskoncept till nytta för Sveriges fjäderfäbransch

Finansiärer:
Stiftelsen Lantbruksforskning (SLF)

Projektägare:
Vreta Kluster AB

Projektledare:
Malin Alm, Vreta Kluster.

Projektdeltagare:
Vreta Kluster, HIR Skåne

Projekttid:
September 2019 - Juli 2020

slf logo

 banner gron verkstad   banner gron kunskap2