• Vreta Kluster

Skogsstrategin – Östergötlands gröna hjärta

Ett kommunikationsprojekt för att öka kunskapen om skogens många värden. Projektet kommer bidra till evenemang inom flera områden för att föra dialog mellan flera intressegrupper.

Läs mer

Swedish Scaleups

Swedish Scaleups är ett samverkansprojekt där tio företagsinkubatorer och science parks i Eskilstuna, Linköping, Norrköping, Uppsala, Västerås och Örebro samverkar för att fler företag ska växa och öka sin omsättning.

Läs mer

Agtech 2030

Initiativet Agtech 2030 syftar till att etablera en innovationsmiljö för morgondagens lantbruk, med fokus på sensorer, digitalteknik, AI och sakernas internet.

Läs mer

Regional Livsmedelsstrategi Östergötland

Den regionala livsmedelsstrategin bidrar till att öka produktionen och konsumtionen av livsmedel producerade i Östergötland.

Läs mer

 banner gron verkstad   banner gron kunskap2