• Vreta Kluster Konferens & Event

Seminarium och workshop Hållbart jord- och skogsbruk

Är du intresserad av att hitta nya innovativa hållbara idéer och affärslösningar för jord- och skogsbruk? Delta på ett seminarium med fokus på hur vi kan vi öka kolinlagringen i både skog och jord i länet och samtidigt hitta lönsamma affärslösningar.

Tid: Den 13 februari 8.30-12.10 (lunch 12.10-13.00)

Plats: Ebbe Park, Westmansgatan 47, Linköping

Förmiddagen kommer att innehålla inspirationsföreläsningar samt en workshop där vi bland annat diskuterar hur vi kan samverka och hitta nya lösningar inom området. Seminariet är en del i framtagandet av handlingsplaner för den regionala energi- och klimatstrategins insatsområden.

Seminarium och workshop arrangeras i samarbete med nätverket för miljö, energi- och klimat (Länsstyrelsen Östergötland, Region Östergötland och kommunerna).

Anmälan görs via länk: https://simpleeventsignup.com/event/161710

Program

8.00-08.30 Registrering och kaffe

8.30-8.50 Välkomna, introduktion

8.50 Hållbart jordbruk - inspirationsföreläsningar och workshop

  • Hållbar utveckling inom de gröna näringarna, Uno Wennegren, Professor Teoretisk Biologi och vetenskaplig ledare Agtech 2030.
  • Hållbar intensifiering - så klarar jordbruket klimatutmaningen, Lennart Wikström, Tejarps Förlag AB.

10.20 Hållbart skogsbruk - inspirationsföreläsningar och workshop

  • Mångbruk i skogen bidrar till nya lösningar, Ola Engelmark, författare, docent och skogsföretagare.
  • Det ansvarsfulla skogsbruket, Olov Norgren, Holmen Skog AB.
  • Dagens nationella skogspolitik, Rebecka Le Moine, Riksdagsledamot.
  • Paneldiskussion - Hur kan vi samsas kring de olika värden som finns i skogen?

12.10-13.00 Närproducerad och vegetarisk lunch

Välkomna!     

Länsstyrelse Cleantech Energikontoret VretaKluster

Detaljer

Datum 2020-02-13
Slutar 2020-02-13

 banner gron verkstad   banner gron kunskap2